Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, počínaje od následujícího dne od převzetí zboží.  Lhůta se vztahuje i na zboží, které bylo osobně převzato. Informaci  o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat nebo přinést osobně na reklamační adresu Lorde Mall s.r.o. organizační složka. V případě osobního odběru na některém z odběrných míst lze zboží vrátit prodávajícímu přes dané odběrné místo (tuto skutečnost je potřeba nejdříve nahlásit společnosti Lorde Mall s.r.o. organizační složka, která musí tuto skutečnost předem nahlásit společnosti Zásilkovna.cz).

Zachovanou hůtou pro odstoupení se považuje, pokud spotřebitel v jejím průběhu (14 kalendářních dnů) odešle společnosti Lorde Mall s.r.o. organizační složka oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Adresa pro vrácení zboží do 14 dnů:

Lorde Mall s.r.o.
Korunní 1039
251 68 Kamenice

Mail: eshop@cobi-mall.cz
Tel.: +420 731 690 308

V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží. 

Dle obchodních podmínek se kupní smlouva ruší již od počátku, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně všecho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (např. dárky). Pokud již není možné vrátit vekerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (ceník speciální dopravy na vyžádání na eshop@cobi-mall.cz). 

zboží musí být zabaleno tak, aby nedošlo k poškození při přepravě,
vrácené zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebované a je-li to možné, tak v původním obalu,


pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (tyto náklady jsou posuzovány individuálně),


náklady na vrácení zboží prodávajícímu jsou ve výši nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím. Dodatečné náklady na dopravné jsou v plné režii kupujícího,


při odstoupení od kupní smlouvy musí být u zboží uveden: doklad na základě jehož bylo zboží zakoupeno a písemné odstoupení od kupní smlouvy. Můžete vyúžít náš formulář:


zákonná lhůta na vrácení peněz je 14 dnů ve stejné formě jakým je prodávající od kupujícho přijal (pokud není smluveno jinak),


prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,


odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal,


Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. Dále je nutné odeslat vůli o odstoupení v lhůtě 14 dnů na adresu prodávajícího.


V případě, že je zboží poškozeno, může si prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající v tomto případě prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.


Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvu má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvy dle požadavků kupujícího buď výměnou nebo opravou.

V případě, že takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od slouvy odstoupit. Toto však neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


V případě, že kupující zakoupil zboží na své IČ (v rámci svého podnikání jako fyzická či právnická osoba), tak právo odstoupení o kupní smlouvy v lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nevzniká.

Upozornění: vrácené zboží na dobírku nebude akceptováno