Reklamační oddělení:

Lorde Mall s.r.o.
Korunní 1039
251 68 Kamenice

Mail: eshop@cobi-mall.cz
Tel.: +420 731 690 308

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními: § 1914 až 1925, § 2009 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě vztahu kupujícího a podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

1/ Poškozené zboží přepravou

Pokud zásilka jeví viditelné poškození, prosíme, nepřebírejte zásilku nebo ji otevřete přímo před kurýrem a sepište s ním protokol o poškození.

Pokud byl obal nepoškozený, ale zboží uvnitř bylo poškozené přepravou, tak nás neváhejte ihned kontaktovat na reklamační oddělení. Doporučujeme veškeré reklamace hlásit písemně a do přílohy vložit příslušnou fotodokumentaci. Reklamaci je potřeba uplatit nejpozději do 3 dne po dni doručení zboží u přepravní společnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme reklamaci nahlásit naší firmě na reklamační oddělení nejpozději do 2 dnů po dni doručení.

 

2/ Reklamace zboží v záruční době

Reklamaci oznamte neprodleně na reklamační oddělení (doporučujeme písemně), vždy je potřeba uvést popis závady a číslo daňového dokladu, na který bylo zboží zakoupeno.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, které bude kupujícímu zasláno na jeho email, který uvedl v objednávce nebo z kterého písemně  oznamoval reklamaci zboží

K reklamovanému zboží je potřeba uvést popis vady výrobku a jakým způsobem se projevuje. Dále je potřeba uvést číslo daňového dokladu – faktury, na základě kterého kupující zboží od prodávajícího zakoupil.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je u fyzických osob 30 dnů. Reklamační lhůta počíná běžet ode dne následujícího od uplatnění reklamace. U právnických osob není určena zákonná lhůta, ale společnost Lorde Mall s.r.o. se snaží dodržovat stejnou lhůtu jako je určeno u reklamací fyzických osob. Zákonem stanovenou lhůtu lze ve výjimečných situacích prodloužit na základě domluvy mezi kupujícím a prodávajícím, a to až na 60 dnů.

Reklamované zboží zašle kupující na reklamační oddělení Lorde Mall s.r.o.. Jeho adresa je uvedena vždy na faktuře nebo v nákupním řádu na cobi-mall.cz.

Přiměřené náklady na dopravu budou kupujícímu vyplaceny v případě, že reklamace bude uznána a bude kupujícím doložena účtenka za poštovné atd. na adresu: eshop@cobi-mall.cz.

Nelze reklamovat dárky připojené k objednávce nebo k položce.