ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, která je uzavírána mezi prodávajícím 

Lorde Mall s.r.o. 
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo: 06536387
Spisová značka: C 283873/MSPH Městský soud v Praze

a kupujícím (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodmíny podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. (dále jen obchodní podmínky). Dále se řídí příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

V případě uzavření kupní smlouvy prostřenictvím e-shopu cobi-mall.cz mezi prodávajícím a kupujicím, kterým je jiná právnická nebo fyzická osoba, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující a podnikatel) se jejich vzájemné vztahy řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

 

 

KUPNÍ SMLOUVA

Smlouva je uzavřena dvěmi stranami, kdy na jedné straně je spotřebitel a na druhé dodavatel. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a v objednávkovém procesu u výběru způsobu dopravy.

Pro objednání zboží vloží kupující zboží do košíku pomocí tlačítko koupit, které se nachází v detailu produktu. Pro dokončení nákupu přejde kupující k pokladně, kde si zkontroluje informace o objednaném zboží (počet kusů, druh, cena vč. DPH / kus). Po kontrole přejde kupující k dalšímu kroku objednávky pomocí tlačítka pokračovat. V dalším kroku vyplní kupující fakturační a doručovací údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V objednávkovém formuláři si kupující dále zvolí druh přepravy (zde jsou uvedeny ceny vč. DPH) a druh platby. Veškeré doplňující údaje k objednávce může kupující vepsat do poznámky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Pro uzavření nákupu kupující klikne na tlačítko odeslat.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Daňový doklad je vždy součástí každé zásilky a slouží zároveň jako záruční list. V případě jeho ztráty Vám můžeme vystavit jeho kopii, kterou Vám odešleme v .pdf na Vaši e-mailovou adresu.

 

Záruční lhůta je vždy 24 měsíců.

Údaje o datu minimální trvanlivosti u potravinářských výrobků jsou uvedené v popisu zboží a dále na faktuře.

 

Tyto podmínky nabývají účinností 9. 10. 2019