OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1/ Správce osobních údajů: Lorde Mall s.r.o., Praha - Hostivař, Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, Městský soud v Praze, odd. C vložka 283873. Pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován. Údaje zpracovává správce osobních údajů.

2/ Právní podklady ke zpracovávání osobních údajů:
Zpracování osobních údaje se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Národní předpisy mohou v některých případech stanovit odlišná pravidla, která upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějích předpisů.
Osobní údaje jsou použity k uzavření kupní smlouvy a dále zpracováváme fakturační a dodací údaje včetně e-mailu a telefonu z důvodu doručení zásilky. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob (např. zasílací adresa třetí osoby), je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

3/ Důvod zpracovávání osobních údajů
a) Údaje nutné k plnění kupní smlouvy. Jiné osobní údaje nám sdělovat nemusíte, nejsou nezbytně nutné k plnění kupní smlouvy. Pokud se však rozhodnete nám je sdělit, můžeme pro Vás udělat více.


b) Při zodpovězení Vašich dotazů či řešení vzniklých potíží používáme Vaše osobní údaje, abychom věděli koho máme kontaktovat. V případě řešení reklamací např. s dopravcem mohou být Vaše údaje předány třetí osobě.

c) Pomocí vyplněných údajů Vás můžeme kontaktovat o stavu objednávky telefonicky, SMS či e-mailem.

d) Zasílání obchodních či jiných marketingových sdělení, která jsou zasílaná na e-mail na základě Vašeho souhlasu. Doba uložení Vašich osobních údajů je určená dobou trvání oprávněného zájmu správce ode dne registrace k odběru reklamních sdělení. Nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit přímo ve Vašem uživatelském účtu v editaci profilu nebo písemně na eshop@cobi-mall.cz. Poskytnutí Vašich osobních údajů k těmto potřebám není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření kupní smlouvy. Pro marketingové účely můžeme shromažďovat zároveň IP adresu, historii objednávek a informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěvy, zobrazené odkazy).

e) Zpracování údajů pro jiný účel. Mezi tyto údaje řadíme datum svátku. Tyto informace zpracováváme po dobu, kdy jsou uvedené ve Vašem uživatelském učtě, z kterého je můžete kdykoliv vymazat.

 

4/ Poskytování údajů třetím osobám: 

a) Dopravce
Ke správnému doručení je potřeba předávat dopravci tyto údaje jméno, příjmení, dodací adresa. Dále se jedná o telefon a e-mail, kam Vás kontaktuje o termínu dodání. Tyto údaje předáváme podle Vaší objednávky, v které jste je vyplnili. V případě, že se jedná o zásilku na dobírku, tak přepravci předáváme i tuto informaci včetně evidenčního čísla daňového dokladu, případně čísla objednávky. Dopravce je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje pouze k účelu doručení zásilky, a poté údaje vymazat.

b) Smluvní partner a dopravce
V případě objednání zboží, které pro nás uskladňuje náš smluvní partner, předáváme mu údaje potřebné k doručení. Jedná se o jméno, příjmení, dodací adresu, telefon a e-mail. Náš smluvní partner tyto informace dále poskytuje dopravci, aby bylo možné Vám zásilku dodat. Smluvní partner i dopravce jsou povinni tyto údaje použít pouze ke skladování / dodání zboží a poté je bezodkladně vymazat.

c) Platební brána
Využíváme služeb zabezepčené platební brány společnosti Gopay, která nám neposkytuje údaje o Vaší platební kartě. My dostáváme pouze informaci, že byla Vaše objednávka uhrazena.

d) Státní orgány
Příjemcem osobních údajů mohou být orgány státní správy (např. finanční úřad) či státní moci (např. policie), kdy nám uloží povinnost, abychom jim Vaše osobní údaje předali. V případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokát).

5/ Doba uložení Vašich údajů
Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je touto dobou minimálně 10 let). Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž jste udělili souhlas.


6/ Práva poskytovatele osobních údajů
Jako správce osobních údajů máte právo k přístupu ke svým údajům, právo na opravu či výmaz Vašich osobních údajů. Své údaje můžete kontrolovat či opravovat po přihlášení se do svého uživatelského účtu na: https://cobi-mall.cz/, případně nás můžete kontaktovat na eshop@cobi-mall.cz či +420 731 690 308. V případě žádosti o výmaz Vašich osobních údajů je nutné počítat s tím, že některé dokumenty musí být uchovávány dle zákona (např. faktury či dobropisy). Své právo můžete uplatnit prostřednictvím eshop@cobi-mall.cz či +420 731 690 308.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochoranu osobních údajů). Budeme však rádi, pokud jakékoliv odchylky budete nejdříve řešit s námi. Můžete nás kontaktovat naeshop@cobi-mall.cz či +420 731 690 308.

Nemáte povinnost své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7/ Zabezpečení osobních údajů
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Velmi nám záleží na ochraně Vašich dat a z tohoto důvodu máme zavedená jak technická, tak organizační opatření. V oblasti zabezepečení osobních údajů provádíme pravidelné kontroly a aktualizace bezpečnostních opatření.

 

Tyto podmínky o ochraně osobních údajů jsou platné od 13. 6. 2018.